Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego w Bielsku-Białej

Zbliża się termin głosowania na projekty mieszkańców Bielska-Białej złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014.

Przypominam, że głosować można na trzy możliwe sposoby:

  1. Głosowanie bezpośrednie – odbywa się poprzez wrzucenie karty do głosowania w dniach od 7 kwietnia 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. do specjalnie oznakowanych urn zlokalizowanych w punktach głosowania.
  2. Głosowanie korespondencyjne – odbywa się poprzez wysłanie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Biuro Rady Miejskiej, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budżet obywatelski 2014″, przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania) .
  3. Głosowanie elektroniczne – odbywa się za pośrednictwem interaktywnego interfejsu głosowania zamieszczonego na stronie internetowej www.obywatelskibb.pl w dniach od 7 kwietnia 2014 r. godz. 0.00 do 11 kwietnia 2014 r. godz. 24.00. Na stronie w/w internetowej pojawi się nowa zakładka „Głosowanie”, w której znajdą Państwo wszystkie pozytywnie zaopiniowane projekty.

Szczególnie zachęcam mieszkańców naszego miasta do korzystania z głosowania elektronicznego (on-line), które będzie najszybszym i najłatwiejszym sposobem głosowania na projekty obywatelskie 2014, wszędzie tam gdzie znajduje się komputer lub urządzenie przenośne (tablet, laptop) z dostępem do internetu. Głosując on-line należy przygotować swój nr PESEL, podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz posiadać adres poczty elektronicznej (email), który posłuży do potwierdzenia oddanego głosu. Na podany adres email zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie potwierdza i kończy głosowanie. W głosowaniu on-line z jednego kumputera będzie mogła skorzystać dowolna liczba pełnoletnich mieszkańców Bielska-Białej. Podobnie, z jednego adresu email będzie mogła korzystać dowolna liczba pełnoletnich mieszkańców miasta. Innymi słowy: kilka osób będzie mogło podać ten sam adres email, który obsłuży głosowanie każdej z nich. Ważne aby każda z tych osób znała dane logowania na podany adres email, by potwierdzić oddany głos.

Głosowanie będzie polegało na przyznaniu przez głosującego wybranemu projektowi lub projektom od 1 do 10 punktów.

Głosujący ma zatem nie więcej niż 10 punktów, które może rozdysponować między wybrane przez siebie projekty lub przeznaczyć w całości na jeden projekt obywatelski.

SZCZEGÓŁY i więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

www.obywatelskibb.pl

 

Zachęcam do zapoznania się z projektami i głosowanie.

 Z poważaniem Przemysław Drabek

Dodaj komentarz